0

istiqomah selalu ukhti fillah

Assalamualaikum ukhti fillah yang dicintai Allah. Semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat yahh.. bagaimana juga dengan keadaan imannya masih…

0

hijrah kepada allah

Hijrah Dengan Hati Kepada Alloh Alloh berfirman, “Maka segeralah (berlari) kembali mentaati Alloh.” (Adz Dzariyaat: 50) Inti hijrah kepada Alloh…